Галерия Лоранъ


Мисия и отговорности

Ние създадохме Галерия "Лоранъ", за да участваме активно в художествения живот и пазара на изкуството в България. Избрахме ролята на посредника - да бъдем между ценителя-колекционер и произведението на изкуството и неговия автор. Задачата ни е не само да представяме експонатите в идеален вид, но и да събираме информация за тяхната история и съдба и да я предоставяме на клиента коректно, да му помагаме да открие подходящото произведение, като същевременно се погрижим и всяко произведение да намери подходящия си собственик.

И защото не желаем да загърбим нищо от случилото се и случващото се в художествения живот на България поехме в двете основни насоки: "художествено наследство" и "съвременно изкуство".

Опирайки се на традицията и спомена за миналото и тези преди нас, ние приехме за свое име псевдонима "Лоранъ", с който в началото на миналия век се е подписвал известният български художник Цанко Лавренов (1896 – 1978). Благодарение на широко скроения си светоглед, големите български интелектуалци от неговото поколение творят със съзнание за родното, като част от общото европейско наследство. Сега – разчитайки на съпричастността на своите съмишленици - Галерия "Лоранъ" има амбицията да даде своя принос в оформяне на българската културна проекция в границите на Нова Европа.

 

 

 

 

Mission and responsibilities

 

By establishing Gallery Loran our wish was to take an active part in the cultural processes of the country and to play one of the leading roles in the Bulgarian art market. This is the role of the mediator – between the connoisseur of art and the painter’s work. Our purpose is not only to present each exponent in an ideal state, but also to collect information about its history and submit it correctly to the client. We try to help everyone in discovering the appropriate work of art, as well as finding the right owner for every painting.

We do not want to turn our back to anything that had happened or that is happening now in Bulgarian art and for that reason we have decided to work both with the artistic heritage from the late 19th to the 20th century and with the contemporary Bulgarian artists.

As we rely much on the tradition and think highly of our predecessors, we have chosen the name of our gallery to be Loran, the pseudonym used by the great Bulgarian artist Tsanko Lavrenov (1896 – 1978). He belongs to a generation of intellectuals aware of the value of our national culture as an integral part of the European heritage. In this way we hope to find more and more adherents as today we could contribute to the forming of Bulgarian cultural image within New Europe.