Галерия Лоранъ


Реставрация

Галерия "Лоранъ" работи с екип от водещи реставратори, които разполагат с най-съвременната апаратура в България за консервация и реставрация на произведения на изкуството. Политика на галерията е да предлага произведенията на своите клиенти в идеален вид. 

 

Restoration


Our policy is always to present each artwork in an ideal state. That is why we work in cooperation with some of the leading Bulgarian restorers who have modern apparatuses at their disposal.