Васил Стоилов (1904 - 1990) - Непоказвана колекция

« обратно
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Пейзаж (къщи сред дървета) / Landscape
  20-те г. на ХХ в. / the 1920's
  размер: 45 х 56 см
  техника и материал: маслени бои, платно / oil on canvas
  подпис и дата: -
  уникален номер: 2430
  сертификат: -
  други: -
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Натюрморт с декоративно конче / Still Life
  50-те – 60-те г. на ХХ в. / the 1950 – 60's
  размер: 60 х 85,7 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: -
  уникален номер: 2431
  сертификат: -
  други: -
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Момиче с цвете / Girl with a Flower
  60-те – 70-те г. на ХХ в. / the 1960 – 70's
  размер: 46,8 х 34 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: -
  уникален номер: 2432
  сертификат: -
  други: Произведението е ангажирано
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Пейзаж в синя гама / Landscape in Blue
  1951
  размер: 35 х 50 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: -
  уникален номер: 2433
  сертификат: -
  други: Произведението е ангажирано
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov На полето (жътва) / In the Fields (Harvest)
  30-те г. на ХХ в. / the 1930's
  размер: 34 х 49 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: подпис долу дясно / signature bottom right
  уникален номер: 2434
  сертификат: -
  други: -
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Пейзаж – есен / Landscape – Autumn
  кр. на 30-те – нач. на 40-те г. на ХХ в. / late 1930's - early 1940's
  размер: 33,4 х 49,4 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: -
  уникален номер: 2435
  сертификат: -
  други: -
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Пейзаж с къща / Landscape with a House
  кр. на 30-те – нач. на 40-те г. на ХХ в. / late 1930's - early 1940's
  размер: 33,4 х 49,4 см
  техника и материал: молив, акварел, хартия / pencil and water colour on paper
  подпис и дата: -
  уникален номер: 2436
  сертификат: -
  други: -
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Пейзаж със сухо дърво / Landscape with a Dry Tree
  нач. на 60-те г. на ХХ в. / early 1960's
  размер: 35 х 50 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: -
  уникален номер: 2437
  сертификат: -
  други: Произведението е ангажирано
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Зимен пейзаж / Winter Landscape
  кр. на 30-те – нач. на 40-те г. на ХХ в. / late 1930's - early 1940's
  размер: 26,2 x 32,5 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: подпис горе дясно / signature top right
  уникален номер: 2438
  сертификат: -
  други: -
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Улица в Кричим / Street in Krichim
  30.05.1941
  размер: 26,6 х 32,5 см
  техника и материал: молив, акварел, хартия / pencil and water colour on paper
  подпис и дата: дата долу дясно / date bottom right
  уникален номер: 2439
  сертификат: -
  други: Произведението е ангажирано
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Воденица / Water-mill
  40-те г. на ХХ в. / the 1940's
  размер: 23,4 x 32,7 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: -
  уникален номер: 2440
  сертификат: -
  други: Произведението е ангажирано
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Вечер в Кричим / Evening in Krichim
  40-те г. на ХХ в. / the 1940's
  размер: 25,4 x 28,2 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: -
  уникален номер: 2441
  сертификат: -
  други: Произведението е ангажирано
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Портрет / Portrait
  1957
  размер: 60 x 47,5 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: горе ляво / signed and dated top left
  уникален номер: 2442
  сертификат: -
  други: -
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Пейзаж с река / Landscape with a River
  40-те г. на ХХ в. / the 1940's
  размер: 40 х 59,5 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: -
  уникален номер: 2443
  сертификат: -
  други: Произведението е ангажирано
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Мадона / Madonna
  1942
  размер: 58 х 43 см
  техника и материал: акварел, шперплат / water colour on plywood
  подпис и дата: подпис долу ляво / signature bottom left
  уникален номер: 2444
  сертификат: -
  други: Произведението е ангажирано
 • Васил Стоилов / Vasil Stoilov Шоп от Герман / Peasant from German Village
  40-те г. на ХХ в. / the 1940's
  размер: 23 x 23 см
  техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
  подпис и дата: -
  уникален номер: 2445
  сертификат: -
  други: -