Съвременно изкуство - акварели

  • Петър Пиронков / Petar Pironkov Музиканти
   2014
   размер: 29/53,5 см
   техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
   подпис и дата: подпис долу дясно / signature bottom right
   уникален номер: 2312
   сертификат: -
   други: -

   Цена: 320 лв.

  • Емил Стойчев / Emil Stoychev Пристан / Quay
   9.05.2010
   размер: 38/28 см
   техника и материал: акварел, хартия / water colour on paper
   подпис и дата: долу ляво / signature and date bottom left
   уникален номер: 2263
   сертификат: -
   други: -

   Цена: 820 лв.

  • Светлин Русев / Svetlin Rusev Женска глава / Head of a Woman
   80-те г. на ХХ в. / 1980’s
   размер: 50/37,5 см
   техника и материал: акварел, хартия / watercolours on paper
   подпис и дата: -
   уникален номер: 1439
   сертификат: -
   други: -

   Цена: 650 лв.