share

Вихрони ПопнеделевГоло тяло

  • Датировка: ок. 2000
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 30 х 29.5 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 0038
Цена: 1300 лв.799 лв.