share

Ванко УрумовМорско дъно

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А
  • Размер: 54 х 47; 70 х 49,5 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0123
Цена: 450 лв.249 лв.