share

Атанас НейковГоло тяло

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 37,2 х 27,4 см
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Графика
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 0188
Цена: 550 лв.