share

Десислава МинчеваСеднала жена

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 177 х 94 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0221
Не е в наличност