share

Дион ДионисиевСозопол, при Колокита

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, фазер
  • Размер: 46,5 х 56 см
  • Подпис: горе дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0358
Цена: 900 лв.