share

Любомир ЙордановПегас II

  • Датировка: 1978
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А
  • Размер: 32 х 40
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0431
Не е в наличност