share

Никола ТаневВ ателието

  • Датировка: 31.08. 1946
  • Техника и материал: туш, цветни моливи, хартия
  • Размер: 34 х 26,6 см
  • Подпис: подпис и даа долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0504
Цена: 2300 лв.