share

Славка ДеневаГрънчар

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 34 х 24,4 см
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0506
Цена: 1000 лв.699 лв.