share

Иван МърквичкаМладежки червен кръст

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, дъска
  • Размер: 36 х 26
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0534
Не е в наличност