share

Любомир ДалчевМиячка

  • Датировка: 40-те, 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: теракота
  • Размер: 23 х 47 х 20
  • Подпис: подписана
  • Вид: Скулптура
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0546
Не е в наличност