share

Любомир ДалчевЕтюд

  • Датировка: 40-те, 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: теракота
  • Размер: 27 х 7,5 х 7
  • Подпис: подписана
  • Вид: Скулптура
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 0548
Не е в наличност