share

Любомир ДалчевСеднала фигура

  • Датировка: 40-те, 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: теракота
  • Размер: 10 х 13 х 8
  • Подпис: -
  • Вид: Скулптура
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 0549
Не е в наличност