share

Кирил ШиваровФигура

  • Датировка: 20-те, 30-те г. на ХХ в .
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 17,1 х 9
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0851
Цена: 670 лв.