share

Лика ЯнкоИкона

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: авторска техника, дъска
  • Размер: 13,5 х 13
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0907
Не е в наличност