share

Любомир ЙордановКонче

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А, 6/25
  • Размер: 23 х 18,4
  • Подпис: подпис долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0916
Цена: 290 лв.