share

Владимир Димитров - МайстораДа живее мирът между народите

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 97,5/70 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0064
Цена: 6500 лв.