share

Димитър Казаков - НеронКомпозиция

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, дъска
  • Размер: 65,5 х 65 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0134
Не е в наличност