share

Иван КирковКамбанария

  • Датировка: 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: смесена техника, хартия
  • Размер: 14,2 х 8,3 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0192
Не е в наличност