share

Слави ГеневПривечер

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 26 х 35 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0262
Не е в наличност