share

Борис ШаровСемейство

  • Датировка: 1941
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 74 х 64 см
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0355
Не е в наличност