share

Данаил ДечевКаракачани

  • Датировка: 1935
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 49,5 х 62
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0394
Не е в наличност