share

Бенчо ОбрешковВеликденски натюрморт

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 24 х 33
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 0398
Не е в наличност