share

Пенчо БалканскиПастир

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: монотипия, картон
  • Размер: 47 х 33,6
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0408
по запитване