share

Бенчо ОбрешковМомиче

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 12,4 х 9,5 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0451
Не е в наличност