share

Борис ДеневРуините на Салкано (Дн. Словения)

  • Датировка: 12. 1917
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 25,5 х 32,5 см
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0452
Не е в наличност