share

Атанас ЯрановВ окови

  • Датировка: 1988
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 89 х 146
  • Подпис: подпис и дата горе ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0521
Не е в наличност