share

Николай РайновПейзаж

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: гваш, хартия
  • Размер: 44,8 х 28,8 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0541
Не е в наличност