share

Цанко ПановКомпозиция

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 70 х 50
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0568
по запитване