share

Иван КирковКрай брега

  • Датировка: 1973
  • Техника и материал: маслени бои, хартия
  • Размер: 19,5 х 26,5 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0573
Не е в наличност