share

Никола ЗлатевКомпозиция

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 100,5 х 62
  • Подпис: подписна гърба
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0592
Не е в наличност