share

Иван КирковЦърква в Асеновград

  • Датировка: 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: смесена техника, картон
  • Размер: 21,5 х 14 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0598
Не е в наличност