share

Христо Каварналиев Бряг

  • Датировка: 1922
  • Техника и материал: гваш, картон
  • Размер: 28,4 х 36,8
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0672
Не е в наличност