share

Иван ТричковКрай Говедарци

  • Датировка: 1947
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 21 х 26,4
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0706
Не е в наличност