share

Илия БешковКонфликт

  • Датировка: ок. 1937
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 25 х 19
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0718
по запитване