share

Тодор ПанайотовПейзаж

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия, 12/100
  • Размер: 50 х 70
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0797
Не е в наличност