share

Васил ИвановГора

  • Датировка: 1955
  • Техника и материал: молив, хартия, 17 х 24
  • Размер: 17 х 24
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0802
Не е в наличност