share

Иван КирковИлюстрация

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 11,7 х 16,8
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0832
Не е в наличност