share

Иван КирковИлюстрация

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: кредов картон
  • Размер: 12,3 х 15,2
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0839
Не е в наличност