share

Васил ИвановПейзаж

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: бяла креда на черна хартия
  • Размер: 12,6 х 6,7
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0843
Не е в наличност