share

Иван КирковИлюстрация

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: кредов картон
  • Размер: 12,5 х 15,8
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0844
Не е в наличност