share

Борис ДимовскиРисунка

  • Датировка: 1971
  • Техника и материал: флумастер, хартия
  • Размер: 29 х 21
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0868
Не е в наличност