share

Преслав КършовскиПортрет

  • Датировка: 1952
  • Техника и материал: сангин, картон
  • Размер: 33,9 х 23,6
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1021
Цена: 630 лв.