share

Илия ПетровАкт

  • Датировка: 30-те, 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, сангин, картон
  • Размер: 34,7 х 24,6
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 1026
Не е в наличност