share

Илия ПетровТоалет

  • Датировка: 30-те, 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: сангин, хартия
  • Размер: 34,7 х 24,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 1028
Не е в наличност