share

Илия ПетровХан Аспарух

  • Датировка: 1941
  • Техника и материал: сангин, картон
  • Размер: 33,3 х 28,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1042
Не е в наличност