share

Димитър Казаков - НеронФигури (Гърция)

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, картон
  • Размер: 24,7 х 24,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1188
Не е в наличност